Tuyển sinh hệ trung cấp nghề năm 2012

Ngày đăng: 14/05/2019

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng tuyển sinh hệ trung cấp các ngành nghề sau: 1.Cơ khí sửa chữa ô tô 2.Cơ khí hàn 3.Điện dân dụng và điện công nghiệp

*        Đối tượng

–        Tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

–        Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

–        Từ 18 tuổi trở lên

*        Thời gian đào tạo: 02 năm tương đương 104 tuần

*        Số lượng tuyển sinh: 300

*        Nội dung đào tạo

–        Giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn cơ sở và chuyên ngành

–        Tổ chức thực tập, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

–        Tổ chức các hoạt động ngoại khoá bao gồm: tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ tìm hiểu về chuyên ngành và các kỹ năng liên quan.

*        Văn bằng chứng chỉ: Học viên tốt nghiệp được cấp bằng của Trường Trung cấp nghề Châu Hưng. Văn bằng của trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

*        Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:

Học viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề của Trường được ưu tiên các lựa chọn sau:

–        Được giới thiệu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo trình độ và tay nghề tương ứng.

–        Được giới thiệu việc làm trong nước ( doanh nghiệp VN hoặc nước ngoài) phù hợp với trình độ.

–        Được ưu tiên nhận vào làm vịêc tại Công ty hoặc Trường TCN Châu Hưng.

Tuyển sinh hệ trung cấp nghề năm 2012

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng tuyển sinh hệ trung cấp các ngành nghề sau:

  1. Cơ khí sửa chữa ô tô
  2. Cơ khí hàn
  3. Điện dân dụng và điện công nghiệp

*        Đối tượng

–        Tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

–        Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

–        Từ 18 tuổi trở lên

*        Thời gian đào tạo: 02 năm tương đương 104 tuần

*        Số lượng tuyển sinh: 300

*        Nội dung đào tạo

–        Giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn cơ sở và chuyên ngành

–        Tổ chức thực tập, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

–        Tổ chức các hoạt động ngoại khoá bao gồm: tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ tìm hiểu về chuyên ngành và các kỹ năng liên quan.

*        Văn bằng chứng chỉ: Học viên tốt nghiệp được cấp bằng của Trường Trung cấp nghề Châu Hưng. Văn bằng của trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

*        Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:

Học viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề của Trường được ưu tiên các lựa chọn sau:

–        Được giới thiệu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo trình độ và tay nghề tương ứng.

–        Được giới thiệu việc làm trong nước ( doanh nghiệp VN hoặc nước ngoài) phù hợp với trình độ.

–        Được ưu tiên nhận vào làm vịêc tại Công ty hoặc Trường TCN Châu Hưng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: