Thị trường Nhật Bản

TUYỂN TOKUTEI – HOKKAIDO NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN TOKUTEI TẠI HOKKAIDO NHẬT BẢN...
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2021
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2021...
TUYỂN NAM TTS ĐI TÀU ĐÁNH BẮT CÁ – THÁNG 1-2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 Nam thực tập sinh - Nghề cá đi tàu....
TUYỂN TTS NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 1 -2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 nam thực tập sinh - Vận hành máy xây dựng...
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2020
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 6 Nữ thực tập sinh - Sản xuất, gấp hộp giấy....
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2019
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 5 nam kỹ sư xây dựng tại Nhật Bản...