Xuất khẩu lao động

PHIẾU TRẢ LỜI VÀ DANH SÁCH XUẤT CẢNH 2-2023!
Phiếu trả lời: Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc và danh sách xuất cảnh 20 lao động....
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2 – 2023
TUYỂN TTS NHẬT BẢN Công ty Châu Hưng cần tuyển Nữ thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản ngành nghề: Sản xuất, gấp hộp giấy dược, mỹ phẩm.    ...
TUYỂN NAM TTS MẠ ĐIỆN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11 – 2022!
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 Nam thực tập sinh - Nghề cá đi tàu....
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 3, VÀ THÁNG 4 – 2022
Công ty CPTM Châu Hưng cần tuyển 6 Nữ thực tập sinh nghề: Làm hộp các tôn, hộp giấy....
TUYỂN TOKUTEI NAM GIÀN GIÁO THÁNG 3 – 2022
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề: Xây dựng (Dựng giàn giáo)....
TUYỂN TTS NAM GIÀN GIÁO THÁNG 3-2022
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản nghề: Xây dựng (Dựng giàn giáo)....