Xuất khẩu lao động

TUYỂN TTS NAM GIÀN GIÁO THÁNG 10-2021
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản nghề: Xây dựng (Dựng giàn giáo)....
TUYỂN TTS NAM NGHỀ CÁ ĐI TÀU THÁNG 10-2021
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản nghề: Cá đi tàu....
TUYỂN TOKUTEI NAM GIÀN GIÁO THÁNG 10 – 2021
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề: Xây dựng (Dựng giàn giáo)....
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2021
Công ty CPTM Châu Hưng cần tuyển 6 Nữ thực tập sinh nghề: Làm hộp các tôn, hộp giấy....
TUYỂN NAM TTS ĐI TÀU ĐÁNH BẮT CÁ – THÁNG 1-2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 Nam thực tập sinh - Nghề cá đi tàu....
TUYỂN TTS NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 1 -2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 nam thực tập sinh - Vận hành máy xây dựng...