Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

Ngày đăng: 14/05/2019

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng được nâng cấp từ Trường Đào tạo nguồn nhân lực Châu Hưng theo quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 30.8.2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hưng Yên.

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng được nâng cấp từ Trường Đào tạo nguồn nhân lực Châu Hưng theo quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hưng Yên.

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trường Trung cấp nghề Châu Hưng.

Tên giao dịch Quốc tế: CHAUHUNG COLLEGE.

Điện thoại: 0321997151 Fax: 0321 997152

Email: chauhungjsc@hn.vnn.vn

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

Diện tích đất sử dụng: 28.000 m, diện tích xây dựng: 23.000 m2

 

2. Cơ quan quản lý trực tiếp: Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng.

Điện thoại: 0321997151 Fax: 0321 997152

Email: chauhungjsc@hn.vnn.vn

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: