Các chương trình du học

Ngày đăng: 14/05/2019

* Ngoại ngữ: Khoá học đa dạng, khai giảng liên tục * Phổ thông trung học: từ lớp 9 đến lớp 12. Bố mẹ có thể đi kèm để chăm sóc

*          Cao đẳng:  Yêu cầu đầu vào: Học viên học hết lớp 11. Thời gian từ 1,5 – 2 năm. Sau khi hoàn thành khoá học cao đẳng, học viên có thể đăng ký học tiếp 2 năm để lấy bằng Đại học.

*          Đại học: Thời gian từ 3 – 6 năm tuỳ theo ngành học cụ thể

*          Sau Đại học:

–           Đối với Chương trình đào tạo Thạc sỹ: yêu cầu tốt nghiệp Đại học, trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng yêu cầu có kinh nghiệm. Thời gian đào tạo từ 1,5 – 3 năm.

–           Đối với Chương trình đào tạo Tiến sỹ: nếu đã có bằng Thạc sỹ thì thời gian đào tạo là 3 năm, nếu có bằng Đại học và kinh nghiệm công tác thì thời gian đào tạo là 5 năm.

*          Chương trình giao lưu văn hoá

–           Dành cho học sinh phổ thông trung học

–           Thời gian: 01 năm

–           Điều kiện:

+          Học sinh từ lớp 9 đến lớp 11

+          Học lực khá, giỏi

+          Tiếng Anh tốt

+          Sức khoẻ tốt

*          Chương trình Du học ngắn hạn: Đào tạo từ 3 đến 6 tháng về ngoại ngữ và chuyên môn.

*          Du học hè: Dành cho học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 17.

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: