Xuất khẩu lao động

TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2021
Công ty CPTM Châu Hưng cần tuyển 6 Nữ thực tập sinh nghề: Làm hộp các tôn, hộp giấy....
TUYỂN TTS NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 1 -2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 nam thực tập sinh - Vận hành máy xây dựng...
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2020
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 6 Nữ thực tập sinh - Sản xuất, gấp hộp giấy....
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 – 2019
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 5 nam kỹ sư xây dựng tại Nhật Bản...
TUYỂN TTS NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 9 -2019
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 6 nam thực tập sinh - Vận hành máy xây dựng...
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 8-2019
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 6 Nữ thực tập sinh - Gấp hộp giấy....