Thị trường Nhật Bản

TUYỂN TTS NAM GIÀN GIÁO THÁNG 3-2022
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản nghề: Xây dựng (Dựng giàn giáo)....
TUYỂN TTS NAM NGHỀ CÁ ĐI TÀU THÁNG 3-2022
Công ty CPQT Châu Hưng cần tuyển 3 Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản nghề: Cá đi tàu....
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2021
Công ty CPTM Châu Hưng cần tuyển 6 Nữ thực tập sinh nghề: Làm hộp các tôn, hộp giấy....
TUYỂN TTS NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 1 -2021
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 3 nam thực tập sinh - Vận hành máy xây dựng...
TUYỂN TTS NỮ GẤP HỘP GIẤY THÁNG 2-2020
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 6 Nữ thực tập sinh - Sản xuất, gấp hộp giấy....
TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 – 2019
Công ty CPTM Châu Hưng tuyển 5 nam kỹ sư xây dựng tại Nhật Bản...