Đơn vị thành viên

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các Nhà tuyển dụng trong và ngoài nước, cũng như mang đến những dịch vụ tốt cho người lao động và học sinh trên mọi miền của tổ quốc. Công ty CPTM Châu Hưng thành lập các Đơn vị trực thuộc của Công ty để phục vụ các nhu cầu của khách hàng.

Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0503000021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 11/04/2003. Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng bao gồm các đơn vị trực thuộc sau đây:

*          Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

1. Tên giao dịch quốc tế:   CHAU HUNG JOINT STOCK COMPANY

    Tên viết tắt:  CHAUHUNG JSC.,

2. Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 Điện thoại: 0221. 3997151       |     Fax: 0221. 3997152

Email: cptmchauhung@gmail.com

3. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Diễm Hằng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

Các đơn vị thành viên:

*           Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

1.Tên giao dịch quốc tế:   CHAUHUNG COLLEGE

Tên viết tắt:CHAUHUNG COLLEGE

2. Địa chỉ:Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại:0221. 3997151            Fax:  0221. 3997152

3.Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Diễm Hằng- Hiệu trưởng

Giấy đăng ký địa điểm kinh doanh