Xuất khẩu lao động

TUYỂN NAM TTS XỬ LÝ THÉP BẰNG NHIỆT THÁNG 12 – 2023!
TUYỂN TTS NHẬT BẢN Công ty Châu Hưng cần tuyển Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản ngành nghề: Xử lý thép bằng nhiệt. 1. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công...
PHIẾU TRẢ LỜI 80 LĐ THUYỀN VIÊN HQ – 2023!
1. 37 Jin Seong Ho 2. 606 pung Seong Ho 3. 668 Myeong Seong Ho 4. 707 Nam Seong Ho 5. 707 Hae Kwang Ho 6. Hae Jin Ho...
PHIẾU TRẢ LỜI VÀ DANH SÁCH CHỦ TÀU TIẾP NHẬN SỐ 52/2023!
Phiếu trả lời Hàn Quốc-số 52.2023 DS LĐ Hàn Quốc - Số 52.2023...
TUYỂN NAM TTS MẠ ĐIỆN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 6 – 2023!
TUYỂN TTS NHẬT BẢN Công ty CPTM Châu Hưng cần tuyển Nam thực tập sinh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản ngành nghề: Mạ điện và gia công cơ khí. 1. THÔNG...
PHIẾU TRẢ LỜI VÀ DANH SÁCH CHỦ TÀU TIẾP NHẬN 5 -2023!
PHIẾU TRẢ LỜI VÀ DANH SÁCH CHỦ TÀU TIẾP NHẬN THUYỀN VIÊN THÁNG 5 NĂM 2023!...
PHIẾU TRẢ LỜI VÀ DANH SÁCH XUẤT CẢNH 2-2023!
Phiếu trả lời: Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc và danh sách xuất cảnh 20 lao động....