Đại hội công đoàn

Công ty CPTM Châu Hưng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

Ngày 26/9/2012 Công ty CPTM Châu Hưng đã long trọng tổ chức “Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ năm 2012-2015”.

Một số hình ảnh của Đại hội :

 

 

 

Leave a Reply