Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Ms. Manh Thi Thanh Nga

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Nhật Bản:
630 – 8284 (post code)
Ms.Manh Thi Thanh Nga
Narajoshidaigaku , Kokusaigakuseisyukusya A202
Handa yoko cho 14
Narashi – Naraken
JAPAN
Tel: 090 6063 1311

Leave a Reply